Ga naar de inhoud

Artikel boek “Het alternatief voor de zorg” 2015

In 2015 werd de actiegroep “Het roer moet om” opgericht. Doel was een tegenwicht te bieden tegen de toenemende bureaucratisering van met name de huisartsenzorg. Naar aanleiding hiervan werd ook een boek gepubliceerd. Hierin werd ook een dubbelinterview geplaatst van journalist Jan Prij van een patient (Danielle Jansen) en haar huisarts (ik).