Ga naar de inhoud

Caransscoop 2015 (eHealth in de praktijk)

Blog op Caransscoop

Bart Timmers: ‘E-health is verweven in het vaste dagprogramma’

Publicatiedatum: 23 november 2015

Met behoud van de menselijke maat de zorg beter maken. Een belangrijke drijfveer van huisarts en praktijkhouder Bart Timmers bij huisartsengroep Berg. Caransscoop sprak met deze actieve zorgondernemer over e-health in de huisartsenpraktijk en ontwikkelingen in de regio.

​Bart heeft een passie voor moderne technologieën en het slimmer organiseren van de praktijk. Bart vertelt: ‘In onze praktijk hebben we al geruime tijd ervaring met het toepassen van e-health. Denk bijvoorbeeld aan een videospreekuur, e-consulten, sociale media, digitale herhaalrecepten en het gebruik van diverse apps en websites ter ondersteuning van de patiëntgesprekken.’

Succesfactor: ‘Maak het onderdeel van het dagprogramma en het team’
‘De overgang naar het benutten van de mogelijkheden van e-health is in onze praktijk geleidelijk verlopen. Als je bijvoorbeeld een e-consult wilt invoeren, hoef je niet bang te zijn dat het storm loopt. Het merendeel van de patiënten blijft voorlopig nog gebruik maken van de dienstverlening op de conventionele manier. Je krijgt als huisarts of praktijkmedewerker de tijd om er mee om te leren gaan en het geleidelijk steeds meer te verweven in je dagprogramma en dat van het team. Je neemt hier je patiënten in mee. Tijdens de gesprekken met mijn patiënten maak ik ter ondersteuning gebruik van divers apps en websites. Afhankelijk van het onderwerp kies ik wat het beste past bij het gesprek. Dit kan variëren van een verwijzing naar een website zoals thuisarts, een speciale app tot aan een fysiek model dat ik in mijn praktijkkamer beschikbaar heb.’

Ondernemen vanuit het perspectief van de patiënt
‘Het toepassen van e-health in de praktijk is vooral doen. Het moet eigenlijk routine worden. De grootste belemmeringen liggen vaak bij jezelf. Daar moet je overheen stappen. Maak het vooral een proces van het hele team. E-health heeft bij ons een vaste plek op het werkoverleg. Je moet er praktijkbreed aandacht aan besteden. Een assistent die nog even navraag doet naar een emailadres is heel waardevol. Een patiënt kan hiermee gebruik maken van onder andere Zorgdomein. Uiteraard kost het toepassen van e-health ook tijd, maar ik zie het vooral als tijdwinst voor de langere termijn. Je moet kijken naar het totaal plaatje van de praktijk. Ook al heb je een overvolle bezochte praktijk het organiseren en inrichten kan altijd beter. Dat is ook ondernemersgeest. Ondernemen is voor mij denken vanuit het voordeel van een betere dienstverlening.’

Meer samenwerking in de regio nodig
‘Als ik naar de regio kijk, dan is de ontwikkeling van een gezamenlijk HIS nog een mooie stip op de horizon. Door meer regionale samenwerking kan je e-health een impuls geven of versnellen. Belangrijke uitdaging hierbij is hoe ga je elkaar vinden? Een Yammer-groep om ervaringen op het gebied van e-health met elkaar uit te wisselen is een handige tool. Voor de toekomst van e-health zijn nog grote slagen te maken. Het Landelijk Schakel Punt (Beveiligde infrastructuur voor het uitwisselen van elektronisch medische gegevens met andere zorgverleners) komt bijvoorbeeld (nog) niet goed van de grond. De financiering blijft ook een aandachtspunt. Voor innovatie heb je ruimte nodig en geen onnodige bureaucratie.’

Naar nieuwsoverzicht